• Adres
  • Tuncer Sk. No:18/13 Anıttepe

KVKK Kurul Kararları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin

Detay
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul

Bu Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde alınacak ücret ile

Detay
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde

Bu Tebliğin amacı, veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma

Detay
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik

Detay
Veri sorumlusu personelin yetkisi

Veri sorumlusu personelin yetkisi

Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz

Detay
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesine Göre Veri Sorumluları Siciline Kayıt

Detay