• Adres
  • Tuncer Sk. No:18/13 Anıttepe
  • 2018-06-18

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)16ncı maddesi ile 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işleme faaliyetinde bulunabilmeleri için (Veri Sorumluları Sicili) VERBİS’e kayıt yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıl sonu mali bilanço toplamı 25.000.000.-TL’den fazla olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 30 Haziran 2020 Tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Bu tarihe kadar VERBİS’e başvuru yaparak, faaliyetleri çerçevesinde işledikleri;

 Kişisel Veri Kategorilerini,

 Veri Sahibi Kategorilerini,

 İşleme Amaçlarını,

 Veri Aktarılan Alıcı Gruplarını,

 Yurtdışına Aktarılan Veri Kategorilerini,

 Saklama Sürelerini,

 Şirketlerinde Alınan Veri Güvenliğine Yönelik İdari ve Teknik tedbirleri, 

bildirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında KVKK’nın 18inci maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 20.000.-TL’den 1.000.000.-TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. 

 

Sayfamızı Paylaşın