• Adres
  • Tuncer Sk. No:18/13 Anıttepe

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne

  • 2018-05-31

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi 2 nci fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilmiş olan istisnalar ve ilgili Kurul Kararının sayı ve tarihleriyle Resmi Gazetede yayım tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sayfamızı Paylaşın